Francisco Montañés Tarín

Francisco Montañés Tarín

Francisco Montañés Tarín

Propietari i productor

Nascut a Tortosa, ha desenvolupat la seva carrera professional majoritàriament en el sector de l’energia. Des de l’any 2000 a la seva finca “La Barberana” produeix i comercialitza nous; inicialment (1992) amb el sistema convencional; després durant 8 anys amb el sistema de “Producció Integrada” certificat pel CCPI; des de l’any 2010 amb el sistema de producció ecològica certificat pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) i des de l’any 2011 incorpora el sistema de producció fonamentat en el “Curs d’Agricultura biològica-Dinàmica” de Rudolf Steiner, reconegut des del 2016 per l’Associació Terradinàmica (Única Associació d’Agricultors biològics-dinàmics de Catalunya). Està innovant nous mètodes biològics-dinàmics a el cultiu de nous, i amb procediments naturals i biològics per equilibrar la fertilitat de terra i millorar la qualitat nutritiva i organolèptica de les nous.

Telèfon:
Correu electrònic: framontana@gmail.com

Enjoy Our Lavish Olive Oils And
Balsamic Vinegars!

Drop A Line