Com ho fem

Les nostres pràctiques de producció agrícola biodinámica superen el que s’ exigeix per a la Certificació com a Productor Ecològic (CERTIFICAT CCPAE), que aquest any també hem renovat.

Com ho superem? Mitjantçant la millora i optimització de l’equilibri i fertilitat del sòl, vivificant-lo; utilitzant el coneixement en agricultura biodinàmica a la Finca La Barberana des del 2011, sense l’aplicació de adobs químics, ni  de productos fitosanitaris, ni tan sols de Coure.

Terradinàmica, l’única Associació Biodinàmica d’àmbit català, ens reconeix com un bon agricultor biodinàmic, per aplicar, en compromís i bona pràctica creixent, el mètode de l’agricultura biodinàmica; reconeixement que ens permet i autoritza a utilitzar la “MARCA TERRADINÀMICA” (www.terradinamica.cat) i el seu logo als nostres productes de la Finca La Barberana:

terradinamica.com

LA TERRA

Mantenim en tot moment l’equilibri natural i fertilitat del sòl, tenint en compte els cicles vitals de la natura i recuperant el sòl amb aportació de fem compostat, que hem vivificat durant un any a nostra finca amb els preparats biodinàmics. Ens guiem pel Calendari biodinàmic de la Maria Thun per a la realització de totes les tasques agrícoles a efectes de respectar els ritmes naturals ( poda, adobament, realització i aplicació de preparats, aplicació per reg de fertilitzants amb extractes fermentats d’ortiga, de consolda, de dent de lleó), atomització homeopàtica pels fongs (decocció de cua de cavall) i per les plagues (carpocapsa, ectomyelois, etc.)

Sempre respectant el sòl com un ésser viu que és, i afavorint equilibri a l’arbre.

LA FLORA I LA FAUNA

Mantenim tota la diversitat de flora i fauna, per tal d’aconseguir un equilibri que mantingui les malalties i les plagues a nivells suportables. Aquestes no són més que els símptomes d’un desequilibri de la Natura i ens avisen del que està passant per fer-nos saber quan hem d’intervenir per ajudar.

Sempre afavorint i respectant el sòl

Mantenim tota la diversitat de flora i fauna

Fem la recollida de les nous de forma manual

EL SISTEMA DE RECOL·LECCIÓ

Fem la recollida de les nous de forma manual i quan estan completament madures (és quan l’embolcall està totalment obert) i sempre en dies Fruit i Lluna Ascendent i/o Creixent, amb la qual cosa no cal pelar-les ni rentar-les, mantenint així totes les seves propietats naturals i vitals intactes, la seva integritat i la seva màxima conservació. Iniciem la recollida de la primera varietat a finals de setembre

Assequem les nous de forma natural, al Sol i l’aire, sense la utilització de cap altre mitjà fins arribar a la humitat del gra desitjada pel seu consum. La collita s’inicia la tercera setmana de setembre i es disposa del producte la segona quinzena d’octubre, després de finalitzar el procés de selecció, assecat i embassat.

APORTEM VITALITAT

Mantenim el camp sempre amb coberta vegetal, i com a molt es fan dues o tres segues de l’herva a l’any per integrar la matèria orgànica i mantenir la humitat i vida del sòl. Utilitzem fems orgànics, el més propers possible de la finca, que compostem amb els preparats biodinàmics durant un any a la mateixa finca, transformant-los en un organisme viu, a fi de fertilitzar el sòl i vitalitzar els arbres.

Potenciem i protegim els arbres amb la utilització d’extractes fermentats de plantes com ara l’ortiga, el dent de lleó i la consolda, i decoccions de cua de cavall; i curem les plantes amb decoccions d’arrel d’ortiga i maceracions o infusions de plantes, com la camamilla. Reforcem i equilibrem els arbres amb els preparats biodinàmics 500 (bonyiga) i 501 (Silici) que actuen polaritzadament donant equilibri i vitalitat a l’arbre. Utilitzem preferentment la fertirrigació, enfront del tractament foliar, per tal de minimitzar l’impacte dels mitjans mecànics en el sòl (el pas del tractor) i a tots els seus organismes vius que té. El sòl és també un ésser viu!.

Amb el preparat Maria Thun transformem la matèria orgànica del sòl en humus i faciliten l’assimilació de la matèria orgànica. Seguim de molt a prop les necessitats de les nostres plantacions mitjançant la utilització de tots els mitjans tècnics al nostre abast com ara: les estacions meteorològiques, la realització d’analítiques (de sòl, d’aigua, i fulla), Cristal·lització Sensible, etc..

Utilitzem abonaments orgànics, el més propers possible de la finca

Potenciem la plantació amb la utilització d’extractes fermentats de plantes

Mantenim el camp sempre amb coberta vegetal

MALALTIES I PLAGUES

Controlem les plagues amb la utilització de feromones de confusió sexual per tal de minimitzar el seu desenvolupament. Facilitant l’hàbitat als seus depredadors naturals com ara ocells i ratpenats. Utilitzant paranys per avaluar el nivell de població de les diferents plagues. Utilitzant mètodes homeopàtics, amb la incineració dels adults de l’insecte, amb caràcter dissuasiu.

Controlem les malalties amb mitjans naturals, fortificant els arbres amb extractes d’ortiga, consolda i dent de lleó. Fent tractaments foliars de decoccions de cua de cavall amb els moments apropiats de l’òrbita de la lluna per tal de controlar l’Antracnosi. Fent tractaments foliars amb dilucions homeopàtiques de sulfat de coure i infusions de Camamilla per tal de controlar la Bacteriosi i la Necrosi apical.

Facilitant l’hàbitat als seus depredadors naturals com ara ocells

Controlem les plagues amb la utilització de feromones de confusió sexual

Controlem les plagues amb la utilització de feromones de confusió sexual